Kůň (Oř)

Koně se používali k věštění, zejména bílé barvy. Mnozí bohové vlastní zvláštní oře, jejich přednosti jsou vyzdvihovány.

Známé jsou i párové koňské hlavy, které bývaly vyřezány do štítových trámů germánských domů, kde se mohlo jednat o ochranné znamení, zajišťující prosperitu domu.

Kůň je symbol volnosti, rychlosti, síly a moudrosti. Přináší poznání, odhaluje střední cestu mezi touhou vést a být veden. Je průvodce duše. Vzývá ke skoku do neznáma, k novým začátkům. 

Kůň