AURUM NOSTRUM NONEST AURUM VULGI (Naše zlato není zlatem lidu)

Zlato, co hledali alchymisté, nebylo zlatem hmotným, nýbrž duchovním zlatem. Musíme nejdříve najít své duchovní zlato, abychom mohli začít pracovat na hmotném zlatě.