• Alchymisté si vedli své tajemné spisy, v kterých používali své znaky a symboly, převážně tak, aby „moudří“ pochopili a „nemoudří“ zůstali zmateni. 

Alchymisté si uchovávali své tajemné spisy obsahující znaky a symboly, které sloužily převážně k tomu, aby "moudří" mohli rozluštit jejich obsah, zatímco "nemoudří" zůstali v nevědomosti. Tyto symboly byly klíčem k utajení receptů a návodů na různé elixíry a lektvary, což bylo zvláště důležité, protože alchymisté byli někdy pronásledováni a trestáni. Vzhledem k tomu, že alchymie měla svůj význam a rozšíření prakticky po celém světě, některé symboly se překrývaly a jejich význam mohl být interpretován různě.

Symboly používané v alchymii mají své hluboké významy. Čtyři základní symboly pro přírodní elementy - země, vítr (vzduch), oheň a voda - jsou považovány za nejdůležitější a dodnes se užívají alchymisty po celém světě. Tyto elementy byly považovány za základní složky světa a byly také spojovány s vnitřním složením člověka.

  1. Země: Tento symbol reprezentuje stabilitu, spolehlivost a pevnost. Ovládá nejen lidské tělo, ale také symbolizuje narození a smrt. Je spojován s pevnými a trvalými aspekty života.

  2. Vzduch: Přírodní element vzduchu má úzký vztah k hudbě a hraje důležitou roli při astrálním cestování. Je spojován s lehkostí a nehmotnými aspekty lidské existence.

  3. Oheň: Symbolizuje proměnu a vášeň. Ovlivňuje emocionální sféru, zahrnující lásku i smutek, a má vliv na sny a pocity. Také je spojen s minulými životy a transformací.

  4. Voda: Tento element je vnímán jako symbol pročištění. Protože se voda neustále mění, symbolizuje podvědomí a proměnlivost. Je spojována s procesy obnovy a očisty.

Tyto symboly byly pro alchymisty klíčové při jejich bádání a experimentech, ačkoli jejich skutečný význam byl často skrytý a vyžadoval hlubší porozumění a interpretaci. V důsledku toho může být výklad těchto symbolů poněkud záhadný a otevřený různým interpretacím.

Získejte si místo na workshopu či semináři právě nyní!

Alchymistické postavičky
Alchymistická symbolika