Ačkoliv některé znaky alchymistické symboliky vlivem různého prostředí ztratily nebo změnily svůj význam, čtyři hlavní symboly zůstaly nezměněné.

Symboly, které při svém bádání používali alchymisté, měly za úkol zajistit utajení receptů a návodů na různé elixíry a lektvary. Alchymisté byli totiž v některých dobách pronásledováni a trestáni. Díky tomu, že byla alchymie rozšířena prakticky po celém světě, se ale stává, že jsou některé symboly překrývány a tím pádem může být jejich význam vykládán trochu mylně. 

  • Ty, které byly nejvíce používané, ale svůj význam neztrácely. 
  • Tyto symboly se i v moderním pojetí alchymistického učení používají dodnes v podstatě v nezměněné formě a pochopitelně s nezměněným významem. 
  • Symboly, které jsou využívané v alchymii, mají svůj skrytý význam. Pro označení přírodních elementů jsou platné čtyři, které se považují za nejdůležitější. Za čtyři základní symboly pro přírodní elementy, které jsou dodnes užívány alchymisty celého světa, jsou považovány znaky země, větru, ohně a vody. Tyto přírodní elementy byly považovány za základní složky světa, které byly i vnitřním složením člověka. 

Země 

Tento symbol je zobrazením stability, spolehlivosti a pevnosti. Ovládá nejen lidské tělo, ale i samotné narození a smrt. 

Vítr (vzduch)

Přírodní element, kterým je vzduch, má úzký vztah s hudbou. Je důležitý pro astrální cestování. 

Oheň 

Symbol proměn a vášní. Ovládá emoce, kterými jsou láska i smutek. Má vliv na sny, pocity a souvisí s minulými životy. 

Voda  

Tento element je vnímán jako symbol pročištění. Vzhledem k tomu, že se tento živel neustále mění, symbolizuje podvědomí. 

Alchymistické postavičky
Alchymistická symbolika