Alchymie je spojena s obrazy, které jsou vlastním jazykem duše. 

 

Obraz Dyas

mezi účastníky a události transformace patří rtuť, síra a sůl. Často se objevují ve formě krále a královny, panny, lva, orla, hada, labutě, slunce, měsíce a rakve. Cesta ke tvorbě zlata je zničení něčeho jiného, takže králové vyobrazení na obrázcích musí zemřít. Nový život se může zrodit pouze skrz úpadek.

 

Dyas - Dvojitost (kopie)