Spagyrik musí "stát ve světle přírody" (Paracelsus)

Bylinkářství – rostlinná alchymie 

Bylinkám byla odedávna připisována velká moc. A nutno říci, že právem. Ačkoliv spagyrie není světově uznávanou vědou, její přínos je nezpochybnitelný. Tento způsob výroby léčiv a elixírů není založen jen na prostém sbírání bylinek a jejich používání k nálevům a čajům. Je to mnohem více. Nejznámějším a dodnes uznávaným odborníkem v této oblasti je Paracelsus. 

  • Tento lékař, přírodovědec a alchymista posunul bylinkářství o velký krok kupředu. 

Vzhledem k tomu, že spagyrická léčiva vznikají spojením nejčistších bylin s čistou pramenitou vodou, doporučoval sbírat rostliny brzy ráno, už před východem Slunce, kdy jsou bylinky pokryty ranní rosou. Zdaleka to ale není jediná podmínka pro zdárný výsledek. Pro svou práci využíval také vliv lunárního aspektu. Začít se sběrem by se mělo v období, kdy je Měsíc v novu. V této době není povrch, který je přivrácen k Zemi, osvětlen sluncem. 

Planety sluneční soustavy mají vliv na moc bylin

Bylinky jsou také ovládány dalšími planetami naší sluneční soustavy. Jako příklad lze uvést přesličku. Ta je ovládána Saturnem. Pozitivní vliv má zejména na kosterní soustavu a minerální procesy v organismu. Poradí si s nedostatkem minerálů v kostech i v celém těle. 

  • O tom, spagyrie je stále více uznávaným odvětvím léčitelství, svědčí fakt, že se jejími zákonitostmi začíná vážně zabývat i současná farmacie. 

Co je hlavním cílem spagyrie 

Jde o to, aby se z rostliny (ale také jiných látek) získala tzv. kvintesence. Tento termín označuje absolutní základ (prapodstatu). Ostatní není důležité. Kvintesence pak v organismu hledá a najde tu správnou cestu k jeho uzdravení a očištění. 

Co tedy můžeme od spagyrie očekávat 

Kromě léčby zdravotních obtíží i duchovní klid a vítaný pocit harmonie spojený s životní vitalitou a energií. Pozitivní vliv má i na sexuální potenci a spokojenost v oblasti lásky.