Hlavním duchem alchymie je Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos je postavou, v níž se stýká historie, legenda a mýtus, a přesněji jej charakterizovat je tedy ošidné. Své role a svou totožnost každou chvíli mění. Jako archetyp šejdíře je učitelem pro svět vnitřní i vnější a rovnovážným středem mezi všemi polaritami.
Trismegistovi se přisuzuje autorství spisů sdružených do souboru Corpus Hermeticum. Nejznámějším hermetickým textem je hádankovité vodítko k Velkému Dílu zvané Smaragdová deska , jejíž významový potenciál je takřka nevyčerpatelný.

Jméno Hermes Trismegistos (Mercurius Tremaxius) nebude zřejmě každému známé. Pokud ho ale vyslovíte ve světě alchymie a magie, pak se dozvíte velice zajímavé informace. Alchymisté věří, že Hermes Trismegistos byl skutečnou historickou postavou, která svou moudrostí posunula alchymii o velký krok kupředu. 

  • Podle starodávné legendy je tento mág spojením tří antických božstev. 
  • Egyptského Thota 
  • Řeckého Hermese 
  • Římského Merkura

Legenda dále říká, že byl vládcem nad dvěma symboly moci. Prvním symbolem byl smaragd (Smaragdová deska). Druhým symbolem byl kaduceus (magická hůlka) neboli symbol mystického osvícení. Magicky působí také druhé jméno tohoto mága. Trismegistos znamená ve výkladu Třikrát největší. Což souvisí s poznáním tajemství tří přírodních světů. 

  • A to vody, země a vzduchu. 
  • A právě tyto tři říše jsou v podstatě základem pro alchymistickou vědu. 

Kaduceus (caduceus) 

Tento pojem označuje známý symbol dvou hadů, kteří obtáčejí hůl směrem vzhůru. Můžeme ho objevit už ve starém Egyptě. Tento symbol je spojen s thébským věštcem Teiresiásem, který nalezl dva spletené hady a v domnění, že spolu zápasí, oddělil je holí. 

  • V tu chvíli ale oddělil dvě síly přírody. 
  • vědění a víru 
  • inteligenci a lásku 
  • muže a ženu 

Nepochopil, že tyto dva symboly, představovány hady, spolu nesoupeří, nýbrž představují rovnováhu, kterou v tu chvíli sám ztratil. Stává se chvíli mužem a chvíli zas ženou. Už nikdy tedy nemohl vstoupit do manželství a jeho život tak ztrácí smysl. 

Podstatou je pochopení

Svět alchymie, magie a svět astrální, jsou plné symbolů a je tedy důležité pro správný výklad jejich dokonalé pochopení. A právě tyto tajemné symboly byly jednou z příčin, proč se alchymie stala v neklidných dobách po třicetileté válce v našich zemích zneuznanou vědou a její příznivci byli pronásledováni. Někteří skončili svůj život i na hranici. 

 

download