V alchymii nutno viděti především předchůdkyni dnešní chemie. Abychom správně pochopili, do jaké míry skutečně byla, musíme si nejprve uvědomit, co je úkolem chemie. Chemie je přírodní věda, která se zabývá zkoumáním hmotné podstaty látek, jejich vlastností a proměn. Žádná věda, tedy ani chemie, nevznikla přes noc, nýbrž se zvolna vyvíjela. V případě chemie trval tento vývoj několik tisíciletí, alchymie pak byla z celé řady stupňů chemie. Lidé, jež nyní nazýváme chemiky a kteří se v 16. století jmenovali alchymisti, usilovali stejně o poznání podstaty hmoty a její zvládnutí k praktickému užitku. 

TabulaSmargadinaHermetis-768x689