• Seminář vám představí praktické aspekty Enochiánské magie, využití v duchovní praxi a kde začít.
  • Sebezasvěcení do světa andělů.
  • K nejproslulejším mágům a učencům alžbětinské Anglie patřil matematik, filozof, učitel a poradce význačných osobností John Dee. Jeho vášní byla komunikace se světem andělů a primární zdroj je z jeho deníků a poznámek.
  • Enochiánská magie je systém, jejímž hlavním zaměřením je vyvolávání různých duchů andělského původu a zření mnoha astrálních rovin. 
  • Budeme se zaměřovat na vlastní osobní sílu. Každý praktikující by měl ovládat roli jasnovidce i písaře a na tyto schopnosti se budeme zaměřovat, učení soustředěnosti či určitý druh transu.
  • Povedeme si záznam - buď hlasový nebo písemný, je to na výběru studenta. 

Snímek obrazovky 2020-05-12 v 14.26.53