Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců (Lapis philosophorum), který proměňuje "nízké" kovy (olovo) na "ušlechtilé" (zlato). Zároveň hledali všelék, který by léčil nemoci a prodlužoval život. 

Alchymistické Velké dílo (Opus magnum) je nejčastěji členěno do tří etap. První je takzvané "zčernání" (řecky melanosis, latinsky nigredo), druhá "zbělení" (leukosis, albedo) a třetí zčervenání (iosis, rubedo). Někdy se jako předposlední fáze Velkého díla uvádí ještě "zežloutnutí" (xanthosis, citrinitas).