• Draci střeží poklady a brány k alchymistickému vědění (strážce prahu).
  • Draci zaujímají významné místo ve studiu fyzikální a psychické chemie, a slouží mnoha skrytým účelům.
  • Drak je symbolem samozničení, sám se uzavírá v manželství a oplodňuje se sám.
  • Nejznámějším alchymistickým drakem je Ouroboros, had nebo drak, který je stočený do kruhu a zakusuje se do svého vlastního ocasu.
  • Náš drak představuje vždy Merkura, ať již je fixní nebo volatilní. Proto je Merkur vždy spatřován se dvěma hady spojenými na kaduceu (protože drak je veliký had)

Pojďte a připojte se k našemu semináři, kde odhalíte spícího draka uvnitř sebe!

Ouroboros, symbol nekonečného potenciálu, čeká na probuzení. Máme v sobě veškerý potřebný materiál pro alchymistickou cestu. Teď je čas probudit Draka. A jak nám Drak připomíná: "Na mém počátku je můj konec." Symbol Ouroboros nikdy neztrácí svůj význam, protože cesta nikdy nekončí. 

Každý konec znamená nový začátek.

Získejte znalosti o alchymii a objevte nekonečné možnosti svého vnitřního světa. Probuďte v sobě vrozenou přirozenost draka, jeho oči budou zářit jako drahé kameny, jeho pohled je přeostrý a velmi jasný (proto je pověřen, aby střežil většinu pokladů)

Těšíme se na setkání s vámi na alchymistické cestě s Ouroborosem.

 

1b (kopie)