Amulety

Lidé všech kultur používali k ochraně různé techniky. Nejznámější je používání amuletů. Amulet je předmět, který má ochraňovat svého nositele před nepříznivými vlivy nebo slouží jako léčivý prostředek nebo je dosud běžné dávat lidem, kteří se vydávají na delší cestu, medailonek se Svatým Kryštofem, protože tento světec je patronem všech poutníků.

Mezi přírodní amulety patří kameny, rostliny, rybí šupiny, králičí pacičky, škapulíře a různé předměty, šperky, kříže, ale také vlasy patřící nějaké osobě. Přirozeným amuletem je dárek od milované osoby. Zvláštní sílu mají amulety získané na základě oběti či velkého úsilí. Osoba musí získat pevné spojení s amuletem, může být vlas, nehet, oblečení, šperk, fotografie.

Z astrologického hlediska odpovídá amulet buď Měsíci, nebo Slunci. Křišťál, mušle, perla, symbol kočky odpovídá Měsíci. Skarabeus, jantar, zlato, máta či rozmarýn odpovídají Slunci.