Bílá

Barva světla. Symbolizuje nejvyšší hodnoty. Ochlazuje a neutralizuje ostatní barvy. Je zakódovaná do vajec a mléka. Bílá je znovuzrození, čistota, klid a vyrovnanost. V alchymii je to barva čištění v alchymistické triádě, je to druhá fáze, která odpovídá bytostnému očišťování. 

Je napojena na andělskou energii, takže ji můžete využít při komunikaci s anděly. Oslnivá bělost může přivodit autohypnózu nebo kolaps.

Využití v praxi:

Bílou svíčku zapalte, když studujete, budete více soustředění na učení.