Bílá

  • Barva světla.
  • Symbolizuje nejvyšší hodnoty.
  • Ochlazuje a neutralizuje ostatní barvy. Je zakódovaná do vajec a mléka.
  • Bílá je znovuzrození, čistota, klid a vyrovnanost.
  • Nošení bílých sandálů bylo symbolem kněžství. 

V alchymii je to barva čištění v alchymistické triádě, je to druhá fáze, která odpovídá bytostnému očišťování. 

  • Je napojena na andělskou energii, takže ji můžete využít při komunikaci s anděly.
  • Oslnivá bělost může přivodit autohypnózu nebo kolaps.

Využití v praxi:

Bílou svíčku zapalte, když studujete, budete více soustředění na učení.