Brýle

" Koukej na svět pozitivně, ať nejseš zlá tchyně (tchán). Prozkoumej vše jak ten ostříž ze všech stran, ať nejsi nevědomostí potrestán"

Brýle jako symbol postavení. Obruba byla tvořena v podobě jediného dílu. Je logické, že jen bohatí lidé si mohli dovolit brýle zhotovené ze železa nebo bronzu. Za symbol vysokého postavení byly ve Španělsku považovány obzvláště velké brýle.

Brýle je znak toho, že je v našem životě iluze a nevidíme ho přesně takový, jaký je. Brýle jsou symbolem kouzelnických triků.