ČÍSLA

" Čísla vládnou všem věcem."                    Pythagoras

  • Původ čísel je nejasný a prastarý.
  • Čísla jsou v našem životě všudypřítomná a jejich symbolika se zrodila již ve starověku.
  • Numerologie je jednou z nejstarších věd o symbolech.
  • Na čísla narážíme, když zkoumáme ceny v obchodě, když píšeme číslo domu nebo své telefonní číslo.
  • Dějiny čísel jsou spjaty s dějinami člověka, s jeho kulturou, s jeho náboženstvím.

Prozkoumejte symbolické významy čísel hlouběji!

  • Čísla mají pro každého z nás velký význam.