HAD

  • Had symbolizuje věčnost a kouzelnou moc.
  • V bájích většinou vystupuje jako prostředník mezi člověkem a podsvětím. 
  • Had je zřejmě jedním z nejznámějších a nejobávanějších masožravých plazů na světě.
  • Hadi jsou také například v domorodé mytologie Austrálie a Afriky považování za tvůrce země, vody a většiny přírody kolem nás.
  • Hadi mohou docela dobře vidět, slyšet a používat čich.
  • Hadi primárně používají receptorů vůně na svých jazycích k vyhledání kořisti a prozkoumávání okolí. Proto často kmitají svým jazykem.
  • Hadi se pohybují díky stahování a uvolnění svalů. Pravidelně se svlékají ze své kůže.
  • Jako všichni plazi jsou závislí na slunečním svitu, ze kterého čerpají energii pro svůj pohyb.
  • Hadi kladou vejce, nebo rodí přímo živá mláďata.
  • Had prezentuje schopnost uzdravovat se a nestát při problémech se založenýma rukama.