Hnědá

Je barva země a mnohotvárna. Odpovídá pocitu bezpečí. Vrací do přirozenosti a za pomoci hnědé se můžeme uzemnit. 

Kombinace:

Hnědá a červená - ukazuje na potřebu fyzické práce

Využití v praxi: 

Preference hnědé může znamenat přetížení.

Hnědá se doporučuje přepracovanému intelektuálovi, aby se nezhroutil a připomněl si pozemské záležitosti: jídlo, erotika ...