Jelen

Jelen byl zvířetem uctívaným již od pravěku na celém světě. Vzhledem ke každoročně se obnovujícímu paroží byl v mnohých kulturách  symbolem plodnosti, růstu, vzniku i zániku. Mimoto byly jelení parohy - vzhledem k utváření a k barvě v době parožení -  četným národům symbolem světelných paprsků a ohně, jelen byl tudíž zván slunečním zvířetem a zprostředkovatelem mezi nebem a zemí.

V budhismu byl zlatý jelen symbolem moudrosti a odříkání. V Číně jevil se jelen jako sluneční zvíře příležitostně i záporně - symbolizoval vyprahlost a suchopár. V antice byl jelen vedle laně, posvátným zvířetem bohyně lovu Artemidy. Boj jelena s jinými zvířaty symbolizoval boj světla s temnotou. Antika pokládala jelena též za nepřítele a ničitele hadů.