JMÉNA

Náš osud je skryt jako tajný kód ve jméně a příjmení. Když se narodíme, dostaneme jméno a příjmení, je to dar od rodičů. Můžeme s ním souznít nebo si ho můžeme změnit. 

Jménem je dána povaha, příjmením genetická a osudovost rodu.