Kočka

Kočka je jednou z nejkrásnějších šelem. Je individualista, projevuje přezíravost, urozenost a povýšenost, její pohyby jsou vždy elegantní a uhlazené. Ovládá tajemství magie, je velmi intuitivní a má nadpřirozené schopnosti. 

Černá kočka patří k čarodějnicím.

Kočka