KŮŇ

  • Ze zvířat je nejvýraznějším archetypálním symbolem cestování pravděpodobně kůň. 
  • V keltské kultuře byli bílí koně posvátní a zapřahali se so vozů kněží a králů.
  • Používali k věštění, zejména koně bílé barvy.
  • Mnozí bohové vlastní zvláštní oře, jejich přednosti jsou vyzdvihovány.
  • Známé jsou i párové koňské hlavy, které bývaly vyřezány do štítových trámů germánských domů, kde se mohlo jednat o ochranné znamení, zajišťující prosperitu domu.
  • Kůň je symbol volnosti, rychlosti, síly a moudrosti.
  • Přináší poznání, odhaluje střední cestu mezi touhou vést a být veden.
  • Je průvodce duše.
  • Vzývá ke skoku do neznáma, k novým začátkům. 
  • Je spojen s bohyní Eponou,
Kůň