Lev

Lev dává schopnost říct si o to, co v životě opravdu chceme a podporuje odvahu čelit strachům. Posiluje vnitřní spokojenost a sílu, osobní autoritu a duchovní napojení. Tanec lvů a lvic propojuje vnitřní archetypy krále a královny. Lev je symbol tvůrčího i ničivého prvku

Lev byl vždy považován za významné zvíře. Básník a kronikář husitské doby Vavřinec z Březové uvádí ve svém nejstarším českém snáři, že komu se zjeví ve snu, ten dosáhne velkého a nečekaného úspěchu. Je spojen se statečností a bohatstvím. 

V alchymistické symbolice má lev různou funkci. Reprezentuje základní prvek síru a je jako červený lev představitelem samotného kamene mudrců. Zelený lev je mocné rozpouštědlo, které pomáhá rozkladu alchymistických látek. 

Lev jako symbol české státnosti je spojen s udatným rytířem Bruncvíkem. Lev se stal Bruncvíkovým spojencem a spolu vybojovali mnoho vítězných bitev.