MEČ

  • Pro Kelty byl meč symbolem moci, ochrany, odvahy, autority, pravdy a spravedlnosti.
  • Meč je často falickým symbolem
  • Meče mají kouzelnou moc a poselství, znáte jistě Damoklův meč.