MEDVĚD

  • Medvěd je v mnoha šamanských tradicích spojován s léčivými prostředky, s léčením a znalosti kouzel. 
  • Představuje pro původní americké obyvatelstvo sílu a léčivou moc.
  • Medvěd je léčitel a je spojen se spiritualitou. 

Medvědí duch (medvědí stránka naší identity): zuřivost, síla, spojení se zemí. Severoameriční Indiáni věří, že amulety, jako jsou medvědí drápy, ztělesňuje ducha daného zvířete. 

  • Medvěd je symbol odvahy a prapůvodní síly.
  • Medvědice je symbolem péče a vřelosti.

Medvědí poselství:  Vystupujte pod silnou sebekontrolou. Když budete mít vše v naprostém pořádku, prokáže se váš všestranný talent. Netrapte se maličkostmi, přemýšlejte o tom, co je v životě podstatné a co ne.