Modrá

MOUDROST

Symbolizuje nekonečno, ale i prvotní prázdnotu.

Pátá barva v duze, je spojená s pátou (krční) čakrou. Napomáhá komunikaci, souvisí s emocemi. Představuje potřebu vody nebo očisty - jak v duchovním, tak i ve fyzickém smyslu. Modrá ochlazuje, je to studená až vlhká barva, lehká až nehmotná, pasivní a introvertní. Má schopnost podporovat koncentraci, je znamení duchovna, dokáže rozšířit mentální a intelektuální schopnosti. 

Modrá barva je symbol věrnosti. 

Využití v praxi: 

V magii a hypnóze se používá pro uvedení do stavu spánku či iluze.