MODRÁ

  • Symbolizuje nekonečno, ale i prvotní prázdnotu.
  • Barva nebe.
  • Pátá barva v duze, je spojená s pátou (krční) čakrou. Napomáhá komunikaci, souvisí s emocemi.
  • Představuje potřebu vody nebo očisty - jak v duchovním, tak i ve fyzickém smyslu.
  • Modrá ochlazuje, je to studená až vlhká barva, lehká až nehmotná, pasivní a introvertní.
  • Má schopnost podporovat koncentraci, je znamení duchovna, dokáže rozšířit mentální a intelektuální schopnosti. 
  • Modrá barva je symbol věrnosti. 
  • Zastupuje v angeologii Panstva. 
  • Navozuje klid, sebedůvěru a mír. 
  • Barva pravdy a vznešených tužeb. 

Využití v praxi: 

V magii a hypnóze se používá pro uvedení do stavu spánku či iluze.