Pythagorejci

Pythagoras ze Samu (570 až 490 př. n. l.) a číslo čtyři. Číslo čtyři hrálo v jeho životě tak velkou roli, že stoupenci jeho tvrzení a učení museli skládat nejvyšší přísahu k tomuto číslu. Přísahou se zavázali k tomu, že v životě budou vycházet z učení o čísle 4