Veverka

" Pracovité zvířátko, co má zásoby na zimu za krátko. Je mazaná všemi mastmi, jen tak někdo jí neobelstí, má svojí chytrou hlavu. Chceš-li jí přechytračit, nebude ti nic obyčejného stačit. Musíš na ní lstí, ale pozor - ráda se pak mstí."

Veverka byla spojována s ženstvím, plodností a mateřstvím. Byla symbol ženské moudrosti a intuice, radosti ze života, hojnosti, chytrosti a hravosti. Díky své mazanosti často dokázala přelstít i mnohem větší zvířata. Vládla elementem vody a vlhkosti a byla nositelkou deště.

V germánské mytologii byla veverka přisuzována Lokimu, bohu ničivého ohně, v symbolickém umění křesťanského středověku je pro svou ohnivě rezavou barvu a svou překotnou hbitost symbolem ďábla.

Veverka