VEVERKA

" Pracovité zvířátko, co má zásoby na zimu za krátko. Je mazaná všemi mastmi, jen tak někdo jí neobelstí, má svojí chytrou hlavu. Chceš-li jí přechytračit, nebude ti nic obyčejného stačit. Musíš na ní lstí, ale pozor - ráda se pak mstí."

  • Veverka byla spojována s ženstvím, plodností a mateřstvím.
  • Byla symbol ženské moudrosti a intuice, radosti ze života, hojnosti, chytrosti a hravosti.
  • Díky své mazanosti často dokázala přelstít i mnohem větší zvířata.
  • Vládla elementem vody a vlhkosti a byla nositelkou deště.
  • V germánské mytologii byla veverka přisuzována Lokimu, bohu ničivého ohně, v symbolickém umění křesťanského středověku je pro svou ohnivě rezavou barvu a svou překotnou hbitost symbolem ďábla.
Veverka