X

  • X představuje na okraji starých rukopisů neobvyklou nebo výraznou pasáž.
  • Až do 12. století šlo o značku, jíž se potvrzovala autenticita starých listin. Od 15. století sloužilo X jako podpis negramotných lidí. Když udělali na dokument tuto značku, bylo zvykem ji na znamení upřímnosti políbit, a proto se X v řadě zemí používá v korespondenci jako symbol polibku.
  • Podle X se rozpoznávali rytíři všech dob. X je na gálské minci. 
  • Římské písmeno X je číslo 10.
  • Na dopravních značkách je varováním či zákazem.