Želva

  • Pro svůj robustní krunýř je symbolem světa, je  nejstarší symbol země. 
  • Symbol celého vesmíru. Její krunýř představují nebesa a plochá břišní část ztělesňuje zemi.
Želva