Živly

První zmínka o živlech sahá až do období, kdy básník a filozof Empedokles sepsal základní nauku o živlech. V lékařství jsou lidské vlastnosti přisuzovány k přírodním živlům, tento myšlenkový přesah učinil Hippokrates z Kósu. Podle prastarých představ byl svět stvořen čtyřmi živly. Někteří vědci tvrdí, že náš vesmír započal pravděpodobně před patnácti až dvaceti miliardami let díky „velkému třesku“, z něhož vyšly čtyři síly, které určují dění v celém vesmíru. Jedná se o gravitační sílu, slabou a silnou jadernou sílu a elektromagnetickou sílu. Tyto síly se ztotožnily s dosavadními živly, země odpovídá gravitaci, voda a vzduch jsou zástupci silné a slabé jaderné síly a oheň představuje elektromagnetickou sílu. Tento proces se znázorňuje kruhem, který je rozdělen křížem do čtyř částí.

4 živly

Člověk je tvořen 4 živly. Dělí se na gnómy (duchy země), salamandry (duchy ohně), sylfy a sylfidy (duchy vzduchu) a undiny a nymfy (duchy vody).