Oheň

" Plamen krásně hřeje, když se o něj staráš a přiložíš polínko. Pozor však dej, ať jich dáš jen malinko. Ať vše co máš a znáš neshoří zbytečně a oheň to nezničí ať potom nikdo proto nekřičí. "

  • Ztělesňuje stvoření světa, pomyslnou jiskru života.
  • Ve starověku byl pokládán za dar bohů a náležitě uctíván. Akt rozdělávání ohně představoval zažehnutí představivosti a tvořivosti a síla ohně byla sama o sobě symbolem moci, symbolem zkrocení a využití přírody k ovládnutí dalších stránek světa, protože oheň přinášel životadárné teplo a zaháněl nebezpečná zvířata. 
  • Má dvě polarity tvořivou a ničivou.
  • V našich životech ho nyní hodně postrádáme, dříve se na otevřeném ohni vařilo, plameny ohně prohřívali v kamnech obydlí a svítilo se svíčkami. Nyní je vše jinak a proto mnohým lidem chybí vnitřní oheň, který je nezbytný pro realizaci plánů, přijímání změn, zbavení se zlozvyků, negativních myšlenek a blokád.
  • Oheň dodává člověku odvahu a energii, podporuje vůli a zlepšuje komunikaci.
  • Oheň je aktivátor. 

Tetreaedr je tvořen čtyřmi rovnostrannými trojúhelníky ztělesňujícími živel ohně.

Charakteristické úkoly ohně jsou svítit, pálit, plápolat, zapalovat, praskat, šlehat a šířit světlo a teplo. Umožnil lidem. prodloužit si den do tmy.

  • Oheň je jediný z elementů, který dokáže zvládnout jedině člověk. 
  • Poledne je bráno jako denní úsek, který náleží ohni. Ukázkovým příkladem toho, že je oheň rád středem pozornosti, je Slunce.

Symboly zastupující oheň: dýka, oheň, koště, svíce, hůlka.

Element ohně spojuje mystické postavy typu salamandři, draci, čerti.

Zvířata ohně: ještěrky, sokol, losos, sova, lev, liška, kůň.

Roční období je léto.

Oheň hřeje i pálí