VODA

" Déšť padá na zemi a zalévá ji. Bez vody vše usychá a každý naříká. Buď jako ten déšť blahodárný a nerozlišuj koho svlažíš "

 • Déšť je symbolem očisty a plodnosti.
 • Voda je domovem zvířat. 
 • Ikosaedr je tvar složený z 20 stěn rovnostranných trojúhelníků. Vyjadřuje živel vody.
 • S vodou je spjat nekonečný koloběh, nejprve přirozeně stéká z výšky, odkud ji čeká dlouhá cesta přes hory, údolí, vodopády, potůčky, rybníky až k moři.
 • Voda se shromažďuje v nejhlubším bodě, kde čeká na svůj koloběh.
 • Slunce následně přeměňuje vodu v páru, která stoupá nahoru do vzduchu. V podobě mraků a mlhy se následně pohybuje na obloze, přelétá nad krajinou, a poté klesá v podobě deště či rosy opět k zemi. Nemyslete si však, že v místech, kde voda vyčkává na svoji cestu, je klidná. Při přílivu naráží na pobřeží do skal a útesů a příliv ji následně opět vtahuje zpět. Tato činnost se odehrává dvakrát za den a je zapříčiněna působením gravitační síly Měsíce.
 • Voda přijde během svého koloběhu do styku se všemi ostatními živly, vzduch vodu odnáší, oheň přeměňuje, země vstřebává a dává ji prostor pro svoji cestu.
 • Vodě je připisováno ze symbolického hlediska stmívání a večer. 
 • Totemová zvířata řadící se k tomuto elementu jsou ryby, žáby, raci, vydry, vlci, hadi, datel.
 • Barva je přisuzována tmavě modrá, azurová, a tmavě zelená.
 • Mystické postavy jsou rusalky, sirény, nymfy, vodní panny.
 • Symbolické předměty jsou mušle, skořápky, poháry, kotle, svěcená voda.
 • Roční období je zima.
 • Voda vrací, co ztrácíte, najde, co hledáte.
 • Je to velmi mocný živel.
 • Je uctívaná od samého počátku věků.
Voda