ZVÍŘATA

Zvířata hrají od počátku dějin důležitou roli v symbolickém jazyce mnoha kultur. Lidé je uctívali jako božstva nebo je měli za zdroj moudrosti a moci, ochraňující duchy a průvodce na cestách po jiných světů. Zvířata se obětovala při posvátných obřadech, lovila se jako zdroj potravy, léčivých látek, oblečení a kosmetických přípravků. K signálům přírody, z nichž naši předkové čerpali svá poznání, zůstáváme hluší. Daleko jemnější a vnímavější smysly však zůstaly  zvířatům, proto nás překvapují svým chováním. Vycítí blížící se zemětřesení, bouřku, zlého člověka i zatím nedefinovatelné nebezpečí.