VLK

  • Málokteré zvíře hraje v lidské historii tak významnou roli. Vyskytuje se v mytologii i kultuře, existuje o něm spousta pověstí, bájí, pohádek, knih, filmů i přísloví.
  • Symbol vlčice znáte i u starých Římanů, podle nichž vlčice pomohla přežít zakladatelům města Romula a Rema.
  • Díky pravlkům máme psy.
  • V genech vlků je nutnost osamostatnit se.

V alchymii byl vlk považován za zvíře římského boha války Marta a jakožto jeho služebník byl zástupcem prvku železa. V tomto pojetí představuje tato psí šelma efektivitu, agresivitu a nebezpečí.

  • Vlci jsou v lidských dějinách bráni jako symbol nezávislosti, soudržnosti, ale i prohnanosti, chamtivosti  a zla. U starých Slovanů byli spojování s vlkodlaky, tedy lidmi, kteří se v noci mění v krvelačné šelmy.
  • Vlci spolu parapsychologicky komunikují. Mají mnohem složitější a propracovanější způsob komunikace než psi. Nejde jen o mimiku, důležité je i postavení těla a chůze. Při lovu se nemohou domlouvat hlasitě.
  • Chování vlků je vedeno pudem sledujícím zachování rodu.Vlk prostě musí přetrhat pouta k rodičům a postavit se na vlastní nohy. K tomu patří včas odejít, najít si vlastní revír i partnerku a pokračovat v zachování rodu.
  • Ve vlčí rodině mají matka a otec hlavní slovo a spolupracují. Dospělé děti záhy odcházejí a zakládají vlastní rodiny.  
  • Ve starým Egyptě byli vlci spojováni s kultem světla a slunce.
  • Je pokládáno za symbol divokého nespoutaného života instinktů. 
Vlci